Přidat zkušenosti z Vašeho pohovoru

Váš názor je důležitý!

Je důležité sdílet Vaše zkušenosti s pohovorem.

Uveďte dobu a profesní status v okamžiku účasti.

Jaký byl stupeň složitosti pohovoru a jak hodnotíte interakci v rámci pohovoru?

Vstupte do komunity a vytvořme transparentnější trh práce!

Komunita Kdepracujeme.cz Vám předem děkuje!