Politika týkající se zpracování osobních údajů

(„Politika”)

Poslední aktualizace 11.09.2019

DŮLEŽITÉ: V okamžiku předložení této Politiky, v okamžiku vytvoření účtu v rámci stránky www.kdepracujeme.ro („Stránka“), máme za to, že jsi se seznámil se způsobem používání osobních údajů („OÚ“) v rámci Stránky. Navíc, když se vyžaduje tvůj souhlas týkající se této Politiky a zpracování OÚ v souladu s danou Politikou, tento souhlas představuje tvoje svolení se zpracováním OÚ, v situaci, kdy takový souhlas je nezbytný, dle ustanovení této Politiky.

Tato Politika si klade za cíl prezentovat co nejjasněji a transparentněji způsob zpracování tvých OÚ. To znamená, že dokument prochází neustálým procesem změn – doporučujeme pravidelné sledovat tento dokument a seznamovat se průběžně s aktuální verzí.

V případě nejasnosti týkajících se OÚ nebo Politiky, nebo návrhů na zlepšení našeho produktu a způsobu prezentování informací ohledně OÚ, můžeš zaslat e-mail na adresu [email protected] a poskytneme promptní odpověď!

VE STRUČNOSTI

Chceme ti (tobě „Uživatel“) poskytnout možnost získat, prostřednictvím Stránky, relevantní informace týkající se trhu práce za účelem posouzení a hodnocení vlastní zkušenosti ve vztahu k různým zaměstnavatelům dostupných v rámci platformy („Zaměstnavatele“) a možnost přihlásit se na otevřená pracovní místa ze strany těchto Zaměstnavatelů pomoci CV. Z tohoto důvodu potřebujeme použít více druhů OÚ.

Politika obsahuje použitelná ustanovení jak ze strany Uživatelů fyzické osoby, zainteresované ve věci poskytování informací a/nebo přihlášení se na nejrůznější otevřené pracovní pozice v rámci Stránky, tak ze strany Uživatelů představujících Zaměstnavatele v rámci Stránky.

Z tohoto důvodu doporučujeme seznámení s danou Politikou za účelem pochopení vztahu mezi OÚ a Stránkou, přesněji: kdo zpracovává a kdo má přístup k těmto OÚ, jaký je účel zpracování OÚ a zákonný rámec tohoto zpracování, jaká jsou tvoje práva v souvislosti s těmito OÚ a další relevantní informace.

Jaké OÚ máme na mysli? Stránky zpracovávají informace získané přímo (např. při vyplňování formuláře nebo textového pole v rámci Stránky, jako např. přihlašovací formulář nebo formulář v rámci sekce Feedback, nebo formuláře pro zveřejnění názoru týkajícího se vztahu s určitým Zaměstnavatelem) a také nepřímo (jako např. v důsledku používání Stránky prostřednictvím určitého zařízení identifikovaném pomoci specifické adresy IP).

Část těchto informací představuje OÚ (tzn. Identifikační informace nebo informace, které vedou k tvoji identifikaci). Z těchto informací zmiňujeme:

- jedná kategorie je potřebná pro fungování Stránky (např. e-mailová adresa je nezbytná pro validaci účtu v rámci Stránky a pro zvýšení bezpečnosti tvého účtu);
- další kategorie je potřebná na základě našeho oprávněného zájmu (my, „Společnost“, definovaná níže);
- například jméno, user name/přezdívka pomáhají omezovat situace, kdy Uživatel by mohl zveřejnit anonymní příspěvek, jehož pravdivost by mohla být předmětem stížností ze strany jiných Uživatelů;
- v poslední řadě, určitá kategorie OÚ je zpracovaná s tvým výslovným souhlasem, existence, jež ukládáme v návaznosti na okamžik, kdy ji získáme z tvé strany. Více podrobnosti týkající se OÚ jsou k nalezení v 3. Sekci níže.

Kdo má právo zpracovávat tvé OÚ prostřednictvím Stránky? V První řadě operátor, který provozuje Stránky nazvaný „Společnost“ Undelucram SRL (Kdepracujeme SRL – pozn. překladatele), společnost založená a provozovaná v souladu s rumunským právním řádem. Můžeš se dozvědět více o nás a naších identifikačních údajích prostřednictvím sekce Pojmy a podmínky v rámci Stránky zde nebo zasláním e-mailu na adresu [email protected]

V druhé řadě, za účelem rozvoje a provozování Stránky, využíváme produkty a služby vyvíjené a provozované třetími osobami. Dané strany mají technickou kapacitu ukládat / přistupovat / zpracovat část OÚ získaných z naší strany prostřednictvím Stránky, které dále zpracovává v souladu s námi specifikovaných účelů. Všechny zainteresované třetí strany a jejích role v rámci Stránky a zpracovávání OÚ jsou popsané v Sekci 4.1 níže.

Za třetí, značná část tvých OÚ jsou dostupné Zaměstnavatelům aktivních v rámci Stránky, jen v případě, že jsi se přihlásil na otevřené pracovní nabídky (z vlastní vůle) prostřednictvím CV přiloženého nebo vytvořeného v rámci Stránky. Více informací ohledně způsobu používání OÚ ze strany Zaměstnavatelů jsou k dispozici v Sekci 4.2 níže. Přesto, Zaměstnavatele nemají a nebudou mít možnost přístupu k OÚ za účelem identifikace autorů informací – hodnocení, mzdy, informace týkající se pohovorů a výhod – které Uživatele zanechají v rámci platformy.

Všechny OÚ jsou zpracovávané třetími stranami na území Evropské unie nebo v souladu s ustanoveními platnými v Evropské unie. To znamená, že naše priorita je spolupracovat se subjekty, který zpracovávají OÚ prostřednictvím systémů na území Evropské unie a využívat služby ukládání OÚ, které poskytují možnost ukládání údajů na území Evropské unie nebo v souladu s legislativou Evropské unie.

Máš řadu práv v souvislosti s OÚ, o kterých jsme ochotní tě poučit. Více podrobnosti týkající se těchto práv nalezneš v Sekci 5 v rámci Politiky.

V případě dotazů nebo nejasnosti v souvislosti s obsahem této Politiky, nebo návrhy pro zlepšení Politiky, můžeš nás kontaktovat na adrese [email protected]

Daná Politika se doplňuje s pojmy a podmínkami používání Stránky, dostupné k seznámení zde.

1. Informace týkající se operátora

UNDELUCRAM S.R.L. je rumunská právnická osoba se sídlem v Bukurešti, Ul. Arh. Grigore Cherchez, č. 6, 1. obvod, zaspaná v Obchodním rejstříku pod č. J40/3977/2017, IČO: 37266398 (dále jen „Společnost“), vlastníkem všech práv týkajících se Stránky (dle níže uvedené definice), dodržuje osobní charakter a bezpečnost zpracovávaní osobních údajů každého uživatele Stránky, v postavení operátora s osobními údaji, v souladu s ustanoveními zákona č. 677/2001 o  ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a Obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů č. 2016/679 („GDPR“).

2. Pojmy

V tomto dokumentu, slova s velkými písmeny mají následující význam:

a) „Stránka“ znamená stránku spojenou s názvem domény undelucram.ro, jejíž práva jsou v exklusivním vlastnictvím Společnosti, prostřednictvím které Uživatele (dle níže uvedené definice) mají možnost získat relevantní informace týkajících se trhu práce, možnost posuzovat a hodnotit vlastní zkušenost ve vztahu s různými zaměstnavateli dostupných v rámci platformy („Zaměstnavatele“ viz níže uvedenou definici) a možnost přihlásit se na otevřená pracovní místa těchto Zaměstnavatelů prostřednictvím CV (Curriculum Vitae);

b) „Zaměstnavatel“ představuje jakoukoli právnickou osobu, jejíž profil je dostupný na Stránce, bez ohledu na skutečnost, že daný profil je aktivní a pod správou Uživatele zástupce Zaměstnavatele, nebo inaktivní;

c) „Uživatel“ představuje jakoukoli fyzickou osobu starší 16 let, která se nachází v jedné z následujících situacích: (1) návštěva Stránky bez vytvoření účtu v rámci Stránky; (2) vlastní účet vytvořený v rámci Stránky, za účelem možnosti specifických příspěvků Uživatele, který není zástupcem Zaměstnavatele (komentáře a hodnocení zkušenosti ve vztahu s určitým Zaměstnavatelem; vkládání CV; přihlášení k otevřeným otevřených pracovních nabídek v rámci Stránky); (3) vlastní účet vytvořený v rámci Stránky, za účelem specifických příspěvků Uživatele, který je zástupcem Zaměstnavatele (přidávání otevřených pracovních nabídek v rámci Zaměstnavatele); odpovědi na předložené komentáře a hodnocení ze strany jiných Uživatelů); za účelem vyloučení nejasnosti, Stránka není určená používání fyzickými osobami, které nesplňují specifikované podmínky v této definici, explicitně není určená k používání ze strany nezletilých osob (ve smyslu legislativy použitelné pro určitého uživatele);

d) „Třetí Stránka“ představuje stránku, jinou než Stránka, jejíž obsah je dostupný v rámci Stránky, charakter Třetí Stránky je popsán samostatně společně s obsahem v sekci, kde se objeví tento obsah v rámci Stránky;

e) „Osobní Údaje“, „Údaje s Osobním Charakterem“ nebo „OÚ“ představují jakékoli informace týkající se určité identifikovatelné nebo neidentifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelná osoba, je osoba, která může být identifikovaná, přímo nebo nepřímo, zejména odkazem na identifikační číslo nebo na jeden nebo více specifických identifikačních faktorů týkajících se fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity;

f) „Služby“ představují nabídku poskytnutých služeb ze strany Společnosti Zaměstnavatelům, kteří mají možnost zvolit jednu ze dvou dostupných nabídek služeb pro Zaměstnavatele v rámci Stránky, dle popisu zde: https://www.undelucram.ro/cont-companie/comparati-serviciile (https: //www.kdepracujeme.ro/ucet-spolecnost/porovnejte-sluzby - pozn. překladatele);

3. Zpracovávání osobních údajů a účely zpracovávání

Za účelem a v souvislosti s provozováním Stránky, probíhá zpracovávání Osobních Údajů na základě více právních norem a s více účely:

3.1 Na základě oprávněného zájmu Společnosti, zpracováváme následující Osobní Údaje:

3.1.1 IP adresu používaného zařízení pro přihlášení na Stránku (striktně za účelem spojení neobvyklých aktivit v rámci Stránky – například velký počet zaslaných komentářů v jednom čase ze strany jednoho Uživatele, které způsobují zhoršení provozu Stránky – a určitým Uživatelem, tak abychom mohli vyhodnotit míru manuálního nebo automatického způsobu těchto aktivit, vytvořených prostřednictvím software produktu za účelem poškození fungování Stránky a přijetí nezbytných technických opatření v závislosti na danou situaci);

3.1.2 postavení Uživatele, který je představitelem Zaměstnavatele, v rámci daného Zaměstnavatele (za účelem zvýšení důvěry ostatních Uživatelů ve věci ověření skutečnosti, že nabízená pracovní místa ze strany Zaměstnavatele v rámci Stránky jsou garantované daným Zaměstnavatelem);

3.1.3 věk a město přihlášení Uživatele v rámci Stránky, za účelem zpracování těchto údajů a předložení údajů Zaměstnavatelům, na základě služeb poskytovaných ze strany Společnosti; údaje nejsou předkládané individuálně pro každého Uživatele, Zaměstnavatel nemá možnost zjistit v rámci Stránky, přímo pro každého Uživatele město, z kterého pochází nebo jeho věk, výjimkou, kdy sám Uživatel zveřejní dané informace;

3.1.4 lokalitu, postavení Uživatele v rámci Zaměstnavatele a délku pracovního vztahu mezi Uživatelem a Zaměstnavatelem, informace potřebné pro zjištění zkušenosti Uživatele.

Za účelem ochrany Uživatele, jediný povinný údaj se týká lokality.

3.2 Na základě potřeby poskytovat služby pro Uživatele, kteří mají zájem používat Stránky, tzn. zprovoznit a uchovat Stránky v provozu a poskytovat Služby, zpracováváme následující Osobní Údaje:

3.2.1 e-mailovou adresu (za účelem validace účtu a zasílání oznámení a dalších informací Uživateli týkajících se jeho aktivity v rámci Stránky – například informace týkající se aktivity Zaměstnavatelů, jenž jsou předmětem zájmu Uživatele v rámci Stránky);

3.2.2 jméno, username/přezdívku (za účelem zajištění důvěryhodnosti komentářů a příspěvků poskytnuté Uživatelem v rámci Stránky, nezbytná podmínka pro kompletnost a správnost existujících informací týkajících se trhu práce). S ohledem na profil Stránky, očekávání Uživatelů spočívají v nalezení aktuálních a reálných informací v souvislosti s interakcí se Zaměstnavateli, jejíchž profily jsou dostupné v rámci Stránky.

3.2.3 data odpovídající vydané faktury směrem k Zaměstnavatelům za poskytnuté Služby ze strany Společnosti, v míře, v jaké dané informace obsahují OÚ zveřejněné Uživateli, kteří jsou představiteli Společnosti (za účelem možnosti vystavení faktury za poskytnuté Služby ze strany Společnosti); dané údaje jsou předmětem zpracování ze strany Společnosti jen po dobu potřebnou získání peněžních prostředků za poskytnuté Služby a zapsání těchto plateb do účetnictví;

3.3 V případě rychlé registrace na webu prostřednictvím sociálních sítí Facebook, Google a Linkedin bereme následující data: jméno a e-mailovou adresu

3.4 Stránka používá také cookies v rámci svého fungování, více podrobnosti v politice týkající se cookies, která je dostupná zde.

3.5 Za účelem odstranění jakékoli nejasnosti, Společnost nevstupuje a nepoužívá v žádném případě OÚ obsažené v rámci CV uložených na Stránce.

4. Kdo zpracovává OÚ?

4.1 Zmocněné osoby Společnosti

Osobní Údaje, jež jsou předmětem zpracovávání v rámci Stránky, jsou poskytované následujícím třetím stranám, jejíchž produkty/služby jsou potřebné pro rozvoj a provozování Aplikace:

4.1.1 Google LLC, pro produkt Google Analytics, využíván za účelem analýzy města, z kterého a zařízení prostřednictvím kterého uživatel se přihlásil na Stránku;
Politika týkající se zpracovávání osobních dat ze strany Google Analytics je dostupná zde.

4.1.2 HotJar Ltd, pro produkt HotJar, využíván za účelem analýzy sekcí Stránky, v kterých Uživatel tráví nejvíce času;
Politika týkající se zpracovávání osobních dat ze strany HotJar je dostupná zde.

4.1.3 Claus Web SRL, pro hostingové služby Stránky;
Politika týkající se zpracovávání osobních dat ze strany Claus Web SRL je dostupná zde.

4.1.4 Cloudflare, pro službu zajištění bezpečnosti Stránky;
Politika týkající se zpracovávání osobních dat ze strany Cloudflare je dostupná zde.

V procesu výběru těchto subjektů. Společnost se řídí dodržováním platných ustanovení v oblasti zpracování Osobních Údajů. V případě, že Společnost rozhodne o rozšíření počtu těchto subjektů a produktů, nebo o nahrazení těchto subjektů nebo produktů, budeš informován předem, s možnosti zamítnutí užívání Stránky nadále, když budeš toho přesvědčení, že zpracovávání Osobních Údajů prostřednictvím určitého subjektu je ve tvůj neprospěch.

4.2 Pro Zaměstnavatele

4.2.1 Za účelem poskytování Služeb Zaměstnavatelům, Společnost umožňuje aktivovat vlastní profily v rámci Stránky a provozovat více aktivit, dle popisu nabídek služeb dostupných zde: https://www.undelucram.ro/cont-companie/comparati-serviciile (https: //www.kdepracujeme.ro/ucet-spolecnost/porovnejte-sluzby - pozn. překladatele).

4.2.2 V případě, že Uživatel se přihlásí na jednu z předložených pracovních nabídek ze strany určitého Zaměstnavatele, prostřednictvím CV, Zaměstnavatel má možnost vyhodnotit všechny Osobní Údaje obsažené v rámci zveřejněného CV. Zaměstnavatel má dále právo stáhnout CV, mimo kontroly ze strany Společnosti. V současné době pracujeme na možnost technického omezení přístupu Zaměstnavatelů ke CV Uživatelů mimo rámec Stránky.

4.2.3 V případě, že Uživatel chce mít více informaci ohledně Osobních Údajů, které Zaměstnavatel má k dispozici, má právo kontaktovat Zaměstnavatele pomoci kontaktních údajů specifikovaných v profilu Zaměstnavatele na Stránce.

4.3 Doba zpracovávání Osobních Údajů

4.3.1 Osobní Údaje poskytnuté ze strany Uživatelů budou zpracované Společnosti v elektronickém formátu, po celou dobu, kdy fyzická osoba poskytující Osobní Údaje je v postavení Uživatele, a dále po dobu tří let od ukončení postavení Uživatele na základě deaktivace účtu v rámci Stránky.

4.3.2 Osobní Údaje jsou uchovávané po dobu ukončení postavení fyzické osoby jako Uživatel Stránky, za účelem analýzy míry nové aktivace účtu ze strany Uživatele na základě určitých aktivit Společnosti.

4.3.3 V každém případě, po zrušení učtu Uživatele v rámci Stránky a uplynutí doby stanovené výše v bodě 4.3.1, Osobní Údaje daného Uživatele budou použité jen pro statistické a analytické účely, pro možnost poskytování, v různých veřejných kontextech, relevantní informace týkající se počtu historických návštěvníků Stránky a jejích aktivit v rámci Stránky.

5. Práva Uživatelů

Uživatele mají následující práva v souvislosti s Osobními Údaji, práva, které lze uplatnit prostřednictvím e-mailu na adresu [email protected]:

5.1 Právo přistupovat k Osobním Údajům

5.1.1 Uživatel má právo zdarma požádat Společnost, jednou za 6 měsíců, potvrzení skutečnosti, zda existují Osobní Údaje Uživatele zpracovávané či nikoli ze strany Společnosti. V případě kladné odpovědi, Společnost musí informovat Uživatele ohledně: účel zpracovávaní; kategorie zpracovaných Osobních Údajů a v případě, že Osobní Údaje nejsou aktuální/ aktualizované/relevantní, právo požadovat opravu, anulování nebo omezení zpracovávaní těchto dat nebo právo na formulování námitek ke zpracovávaní těchto dat; fyzické/právnické osoby s přístupem k Osobním Údajům; doba uchování Osobních Údajů; právo formulovat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě, že Uživatel se domnívá, že není schopen uplatnit svá práva ve vztahu s Operátorem.

5.1.2 Společnost má právo na zavedení poplatku za poskytování těchto informací, v případě, že existují více než jedná žádost za 6 měsíců ze strany stejného Uživatele, poplatek, jenž bude komunikován Uživateli v okamžiku nové žádosti v dané lhůtě se stejným předmětem.

5.2 Právo na opravu Osobních Údajů

Uživatel má právo zdarma požádat Společnost ohledně opravy nesprávných Osobních Údajů. Po obdržení odpovědi ze strany Společnosti, bude-li to považovat za nutné, Uživatel má právo požádat o doplnění Osobních Údajů, Společnost má možnost buď realizovat nezbytné opravy v rámci účtu Uživatele nebo sdělit Uživateli kroky pro provedení změn.

5.3 Právo na vymazání Osobních Údajů

5.3.1 Uživatel má právo požádat Společnost o vymazání svých Osobních Údajů, Společnost bude muset vyhovět této žádosti v následujících situacích:

5.3.1.1 v případě, že Osobní Údajů, které se chtějí vymazat již nejsou potřebné Společnosti pro splnění účelů, pro které byli shromažďované nebo zpracovávané (například Uživatel požádá vymazání CV uloženého na Stránky). V tomto smyslu, Společnost odpoví Uživateli s vysvětlením potřebí zpracovávaní Osobních Údajů ve vztahu k cílům zpracovávaní, ale také následků vymazání těchto údajů. V případě, že Uživatel bude mít za to, že zpracovávaní není v souladu se specifikovanými účely ze strany Společnosti, má právo trvat na svojí žádosti týkající se vymazání Osobních Údajů, s převzetím odpovědnosti za jakékoli následky týkající se používání Stránky z důvodu vymazání těchto Osobních Údajů;

5.3.1.2 v případě, že Uživatel stáhne souhlas týkající se zpracování Osobních Údajů, v případě, že Osobní Údaje jsou zpracovávané v souladu se smlouvou s Uživatelem jako právní základ (více podrobnosti týkající se právních základů pro zpracovávaní Osobních Údajů v 3. Sekci výše);

5.3.1.3 v případě, že Uživatel se staví proti zpracovávaní Osobních Údajů, v souladu s ustanoveními této Politiky; Společnost odpoví Uživateli s vysvětlením existence oprávněných důvodů pro zpracování Osobních Údajů nadále. V případě, že Společnost zašle Uživatelům newsletter nebo jiné metody obchodní komunikace, Uživatel má kdykoli právo, bez ohledu na důvod, na volbu nedostávat podobné informace;

5.3.1.4 v případě, že Uživatel má podezření, že zpracování Osobních Údajů bylo realizováno v rozporu se zákonem; V tomto smyslu, Společnost odpoví Uživateli s vysvětlením potřebí zpracovávaní Osobních Údajů ve vztahu k cílům zpracovávaní, ale také následků vymazání těchto údajů. V případě, že Uživatel bude mít za to, že zpracovávaní není v souladu se specifikovanými účely ze strany Společnosti, má právo trvat na svojí žádosti týkající se vymazání Osobních Údajů, s převzetím odpovědnosti za jakékoli následky týkající se používání Stránky z důvodu vymazání těchto Osobních Údajů;

5.3.2 Společnost má právo zamítnout žádost Uživatele v případě, že Osobní Údaje, jež jsou předmětem požadavku o vymazání, nemohou být vymazané z důvodu zákonné povinnosti týkající se činnosti Společnosti (v tomto případě Společnost vysvětlí Uživateli základ zákonné povinnosti), nebo z důvodu archivace nebo statistiky (Společnost naznačí Uživateli možná opatření za účelem zajištění skutečnosti, že Osobní Údaje Uživatele jsou zpracovávané bezpečným způsobem, že zpracování je realizováno jen za účelem poskytování souhrnných informací ohledně chování Uživatelů v rámci Stránky).

5.4 Právo na omezení zpracovávaní Osobních Údajů

Uživatel má právo žádat Společnost omezení zpracovávaní Osobních Údajů, v následujících případech:

5.4.1 Uživatel upozorňuje na skutečnost, že Osobní Údaje nejsou správné a Společnost nemá možnost realizovat opravy na místě, v okamžiku doručení oznámení ze strany Uživatele;

5.4.2 Uživatel poukazuje na skutečnost, že zpracování není v souladu se zákonem, ale nepožaduje vymazání údajů ale jen omezení zpracování;

5.4.3 Uživatel si přeje, aby Osobní Údaje byli dostupné v rámci Stránky za účelem použití pro hájení/uplatnění/zjištění práva před určitou institucí, ale nepřeje si další zpracovávaní Osobních Údajů za jiné účely;

5.4.4 Uživatel namítá oprávněný zájem týkající se zpracovávaní Osobních Údajů (údaje zpracovávané na základě tohoto oprávněného zájmu) ze strany Společnosti, a Společnost nemá možnost posoudit v okamžiku obdržení upozornění, do jaké míry oprávněný zájem Společnosti převyšuje právo uplatněno ze strany Uživatele;
V případě, že právo týkající se omezení zpracovávaní bude aplikováno v praxi, Společnost bude předem informovat Uživatele, dle potřebí, před okamžikem, kdy omezení zpracovávaní pozbude platnosti, nastane nové zpracovávaní Osobních Údajů.

5.5 Právo požádat přenositelnost Osobních Údajů

Uživatel má právo požádat Společnost o zaslání všech Osobních Údajů, které Uživatel poskytl Společnosti (to znamená Osobní Údaje, které Uživatel vložil přímo v rámci Stránky, nebo které se týkají jeho preferencí v rámci Aplikace), ve formátu, který umožní přenos těchto Osobních Údajů ze strany Uživatele jinému subjektu (například žádat o stažení vytvořeného CV v rámci Stránky, nebo profilů sledovaných Zaměstnavatelů v rámci Stránky), za účelem přihlášení k novým službám nebo produktům. Dané právo ke aplikovatelné jen pro Osobní Údaje zpracovávané v souladu se souhlasem Uživatele, nebo za účelem plnění smlouvy s Uživatelem.

5.6 Právo oponovat

5.6.1 Uživatel má právo oponovat ve věci zpracovávaní Osobních Údajů na základě oprávněného zájmu Společnosti, v souladu s ustanoveními této Politiky. V tomto smyslu, Uživatel má právo zaslat e-mail Společnosti na adresu [email protected]kdepracujeme.cz, s uvedením důvodu oponování ve věci zpracování Osobních Údajů (úplně nebo částečně).

5.6.2 Společnost odpoví Uživateli ve lhůtě 30 dní ode dne doručení žádosti, s upřesněním míry, v jaké oprávněný zájem Společnosti převyšuje důvod oponování ze strany Uživatele.

5.6.3 V případě, že Uživatel si nepřeje dostávat zprávy týkající se marketingu a/nebo reklamy ze strany Společnosti (v situaci, kdy Společnost zasílá podobné informace Uživatelům), tento má právo volby v jakémkoli okamžiku.

5.6.4 V případě, že uplatnění práva ze strany Uživatele je legitimní, Společnost podnikne nezbytné kroky, které povedou k ukončení zpracovávaní Osobních Údajů daného Uživatele.

5.7 Uživatel má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že cítí nespravedlnost v odpovědi ze strany Společnosti / odpověď ze strany Společnosti na jeho žádost týkající se uplatnění určitých práv v souladu s Politikou se nedostavila.

5.8 Komunikace

5.8.1 Za účelem uplatnění výše uvedených zpráv, Uživatele má právo kontaktovat Společnost na adrese [email protected]

5.8.2 Společnost provede posouzení každé žádosti zvlášť a bude komunikovat s Uživatelem za účelem vyřešení jeho požadavků způsobem co nejbližším očekáváním Uživatele.

5.8.3 Společnost má povinnost odpovědět požadavkům Uživatelů ve lhůtě 30 pracovních dní ode dne doručení žádosti. V případě potřebí prodloužení tohoto termínu Společnost bude informovat Uživatele žadatele ohledně této situace, před uplynutím původní lhůty.

6. Důvěrnost týkající se Osobních Údajů

6.1 Společnost používá jen Osobní Údaje, které potřebuje a jen pro účely stanovené v rámci této Politiky. V případě, že nepotřebujeme nadále zpracovávat určité Osobní Údaje, přerušíme zpracovávaní a budeme tě informovat ohledně nastalých změn ve zpracování Osobních Údajů.

6.2 V procesu zpracovávaní Osobních Údajů, Společnost umožňuje přístup jen zaměstnancům /spolupracovníkům Společnosti, kteří potřebují přístup k určitým Osobním Údajům za účelem provádění činnosti v souladu se vztahem se Společnosti.

6.3 Kromě zmíněných subjektů v obsahu této Politiky, nebudeme umožňovat přístup k Osobním Údajům jiným třetím stranám, bez předchozí informace ohledně dané skutečnosti.

7. Bezpečnost zpracovávaní

7.1 Společnost má povinnost spravovat Osobní Údaje poskytnuté ze strany Uživatelů prostřednictvím Stránky v bezpečných podmínkách.

7.2 Osobní Údaje jsou chráněné následujícím způsobem:

7.2.1 z hlediska možnosti vizualizace a přístupu k Osobním Údajům, data jsou uložená na servery dodavatele hostingových služeb a jsou dostupná jen osobě z řad vrcholového managementu Společnosti;

7.2.2 z hlediska uchování Osobních Údajů, kromě uložení na servery dodavatelů hostingových služeb, existuje kopie dat, uložená na stejných serverech, dostupná na základě hesla jen osobě z řad vrcholového managementu Společnosti;

7.3 Bezpečnost účtu určitého Uživatele závisí také na zachování mlčenlivosti týkající se přihlašovacích údajů k platformě ze strany Uživatele. V tomto smyslu, Společnost doporučuje Uživatelům:

7.3.1 používání silného hesla a obnovování hesla v pravidelných časových intervalech;

7.3.2 nepoužívání stejného hesla pro více aplikace;

7.3.3 zavádění automatizovaných procesů pro odstranění virusů a bezpečnost používaných informatických systémů za účelem přihlášení na Stránku (například antivirový software instalován v rámci zařízení prostřednictvím které se realizuje přihlášení na Stránku);

7.3.4 neukládání hesla pro účet Uživatele v nechráněných dokumentech nebo dostupných třetím stranám;

7.3.5 nezveřejňování podrobnosti týkajících se hesla pro účet Uživatele jiným osobám;

7.4 Společnost neponese žádnou odpovědnost za nepozornost nebo nečinnost Uživatele, které vedou k ohrožení bezpečnosti účtu v rámci Stránk.

Nejnovější hodnocení
Žádné dobře duvody
Brigáda - pokladny
Příjemný kolektiv, snadná práce, výplata do 7.dne v měsíci na účtu.
Pracovník přepážky
Jediny duvod, proc jsem se jeste nervove nezhroutila, jsou moje kolegyne.
Nedávno přidané platy
IT analytik
39.000 CZK
QA tester
33.000 CZK
Vedoucí Oddělení
77.000 CZK