Pravidla: vyhodnoťte společnost a můžete vyhrát ceny v hodnotě 8 000 Kč

Pravidla soutěže: vyhodnoťte společnost a můžete vyhrát dárkový poukaz MALL.CZ v hodnotě 4.000 Kč

UNDELUCRAM SRL (KDEPRACUJEME s.r.o.) – květen 2020

Termín konání soutěže: 12. května 2020 - 30. prosince 2021

 1. DÍL

ORGANIZÁTOR A OFICIÁLNÍ PRAVIDLA KAMPANĚ

Organizátorem je UNDELUCRAM SRL, rumunská právnická osoba, korespondenční adresa: ul. Regele Ferdinand č. 22-26, Centrální Komerční Centrum, 3. patro, Cluj-Napoca, zapsaná v obchodním rejstříku pod č. J12/2388/2019, identifikační číslo 37266398, dále jen „Organizátor“.

Oficiální řád je vypracovány a bude zveřejněny v souladu s platnými právními předpisy v Rumunsku, jeho zveřejněním na oficiálních webových stránkách společnosti UNDELUCRAM SRL https://www.kdepracujeme.cz, a bude k dispozici každému žadateli zdarma. Organizátor si vyhrazuje právo tento řád změnit, tyto změny jsou platné až poté, co se na web stránce https://www.kdepracujeme.cz zobrazí předchozí oznámení o těchto změnách. Přílohy nebo dodatky k řádu tvoří jeho nedílnou součást.

V průběhu propagační kampaně, bude Organizátor provádět následující činnosti:

• bude shromažďovat od účastníků osobní údaje (e-mailovou adresu a jméno); podle zákona č. 677/2001, web www.kdepracujeme.cz zaručuje důvěrnost osobních údajů registrovaných uživateli na webu a všechna práva udělená zákony použitelnými na držitele osobních údajů.

• kontaktuje vítěze za účelem ověření jeho totožnosti a za účelem udělování cen;

• s každým z výherců podepíše Protokol o předání a převzetí cen.

Průběh kampaně v souladu s pravidly tohoto řádu je povinný pro všechny účastníky. Účast v této kampani znamená výslovný souhlas, s přihlédnutím k tomuto Řádu a jeho přijetí všemi účastníky kampaně bez výhrad.

Kampaň může být Organizátorem přerušena kdykoli během doby trvání, v případě vzniku vyšší moci.

2. DÍL

MÍSTO PROVEDENÍ AKCE

Kampaň je organizována a bude probíhat v České republice, online, na stránce www.kdepracujeme.cz.

 3. DÍL

DOBA TRVÁNÍ KAMPANĚ

Kampaň proběhne v období od 12. května 2020 do 30. prosince 2021 v souladu se všemi ustanoveními těchto pravidel.

 4. DÍL

PODMÍNKY ÚČASTI

4.1. Této kampaně se může zúčastnit každý, kdo pracuje v České republice, který dosáhl věku 18 let na začátku kampaně a má aktivní a skutečný uživatelský účet na platformě www.kdepracujeme.cz a který zná ustanovení těchto pravidel, s nimiž plně souhlasí, si přeje účastnit se kampaně v souladu s kroky „5. oddíl-Mechanismus kampaně“ těchto pravidel.

4.2. Společníky, zaměstnanci a spolupracovníky společnosti UNDELUCRAM SRL a jejich rodinní příslušníci (děti, rodiče, sourozenci, manžel / manželka) nemají právo zúčastnit se soutěže.

Účast v této soutěži znamená přijetí ustanovení tohoto nařízení.

Organizátor si vyhrazuje právo neověřit registraci v soutěži uživatelů, kteří nesplňují požadavky soutěže. Účastník může být diskvalifikován kdykoli, pokud Organizátor zjistí jakékoli chování považované za nevhodné při soutěži a s těmito pravidly. Organizátor považuje vstup do soutěže za implicitní přijetí těchto pravidel a považuje všechny poskytnuté údaje týkající se účastníka za pravdivé a správné. V případě zjištění jakýchkoli nesrovnalostí týkajících se výše uvedeného, Organizátor tuto účast zruší.

5. DÍL

5.1 MECHANISMUS KAMPANĚ

5.1. Soutěže se může zúčastnit kdokoli, kdo splňuje požadavky stanovené v 4. oddílu výše. Účastník je identifikován na základě e-mailové adresy, na které je zaregistrován.

5.1.1. Pro vstup do soutěže musí uživatelé postupovat podle níže uvedených pokynů:

• vstoupit na stránku www.kdepracujeme.cz;

• vytvořit účet nebo zaregistrovat na již vytvořený účet;

• poskytnout alespoň jeden příspěvek představující jejich vlastní zkušenosti v zaměstnavatelských společnostech v České republice.

Vítězové budou vyhlášeni losováním na http://random.org/.

Existuje pět kol tahu, takto:

 • 1. tah: 2. července. Vytahuji se dva vítězové a tři rezervy. Výherci se po ověření vítězů zobrazí na stránce www.kdepracujeme.cz a na oficiálních sociálních sítích Kdepracujeme.cz prostřednictvím specializovaných příspěvků.

 

 • 2. tah: 4. srpna. Vytahuji se dva vítězové a tři rezervy. Výherci se po ověření vítězů zobrazí na stránce www.kdepracujeme.cz a na oficiálních sociálních sítích Kdepracujeme.cz prostřednictvím specializovaných příspěvků.

 

 • 3. tah: 2. září. Vytahuji se dva vítězové a tři rezervy. Výherci se po ověření vítězů zobrazí na stránce www.kdepracujeme.cz a na oficiálních sociálních sítích Kdepracujeme.cz prostřednictvím specializovaných příspěvků.

 

 • 4. tah: 2. října. Vytahuji se dva vítězové a tři rezervy. Výherci se po ověření vítězů zobrazí na stránce www.kdepracujeme.cz a na oficiálních sociálních sítích Kdepracujeme.cz prostřednictvím specializovaných příspěvků.

 

 • 5. tah: 3. listopadu. Vytahuji se dva vítězové a tři rezervy. Výherci se po ověření vítězů zobrazí na stránce www.kdepracujeme.cz a na oficiálních sociálních sítích Kdepracujeme.cz prostřednictvím specializovaných příspěvků.

 

 • 6. tah: 3. prosinec. Vytahuji se dva vítězové a tři rezervy. Výherci se po ověření vítězů zobrazí na stránce www.kdepracujeme.cz a na oficiálních sociálních sítích Kdepracujeme.cz prostřednictvím specializovaných příspěvků.

 

 • 7. tah: 3. leden. Vytahuji se dva vítězové a tři rezervy. Výherci se po ověření vítězů zobrazí na stránce www.kdepracujeme.cz a na oficiálních sociálních sítích Kdepracujeme.cz prostřednictvím specializovaných příspěvků.

 

 • 8. tah: 3. února. Vytahuji se dva vítězové a tři rezervy. Výherci se po ověření vítězů zobrazí na stránce www.kdepracujeme.cz a na oficiálních sociálních sítích Kdepracujeme.cz prostřednictvím specializovaných příspěvků.

 

 • 9. tah: 3. března. Vytahuji se dva vítězové a tři rezervy. Výherci se po ověření vítězů zobrazí na stránce www.kdepracujeme.cz a na oficiálních sociálních sítích Kdepracujeme.cz prostřednictvím specializovaných příspěvků.

 

 • 10. tah: 3. dubna. Vytahuji se dva vítězové a tři rezervy. Výherci se po ověření vítězů zobrazí na stránce www.kdepracujeme.cz a na oficiálních sociálních sítích Kdepracujeme.cz prostřednictvím specializovaných příspěvků.

 

 • 11. tah: 5. května. Vytahuji se dva vítězové a tři rezervy. Výherci se po ověření vítězů zobrazí na stránce www.kdepracujeme.cz a na oficiálních sociálních sítích Kdepracujeme.cz prostřednictvím specializovaných příspěvků.

 

 • 12. tah: 2. června. Vytahuji se dva vítězové a tři rezervy. Výherci se po ověření vítězů zobrazí na stránce www.kdepracujeme.cz a na oficiálních sociálních sítích Kdepracujeme.cz prostřednictvím specializovaných příspěvků.

 

 • 13. tah: 2. července. Vytahuji se dva vítězové a tři rezervy. Výherci se po ověření vítězů zobrazí na stránce www.kdepracujeme.cz a na oficiálních sociálních sítích Kdepracujeme.cz prostřednictvím specializovaných příspěvků.

 

 • 14. tah: 4. srpna. Vytahuji se dva vítězové a tři rezervy. Výherci se po ověření vítězů zobrazí na stránce www.kdepracujeme.cz a na oficiálních sociálních sítích Kdepracujeme.cz prostřednictvím specializovaných příspěvků.

 

 • 15. tah: 3. září. Vytahuji se dva vítězové a tři rezervy. Výherci se po ověření vítězů zobrazí na stránce www.kdepracujeme.cz a na oficiálních sociálních sítích Kdepracujeme.cz prostřednictvím specializovaných příspěvků.

 

 • 16. tah: 1. října. Vytahuji se dva vítězové a tři rezervy. Výherci se po ověření vítězů zobrazí na stránce www.kdepracujeme.cz a na oficiálních sociálních sítích Kdepracujeme.cz prostřednictvím specializovaných příspěvků.

 

 • 17. tah: 3. listopadu. Vytahuji se dva vítězové a tři rezervy. Výherci se po ověření vítězů zobrazí na stránce www.kdepracujeme.cz a na oficiálních sociálních sítích Kdepracujeme.cz prostřednictvím specializovaných příspěvků.

 

 • 18. tah: 3. prosince. Vytahuji se dva vítězové a tři rezervy. Výherci se po ověření vítězů zobrazí na stránce www.kdepracujeme.cz a na oficiálních sociálních sítích Kdepracujeme.cz prostřednictvím specializovaných příspěvků.

 

 

Po určení výherců bude Organizátor kontaktován po dobu maximálně 48 hodin za účelem ověření jeho totožnosti a udělení ceny;

Pokud vítěz neodpoví Organizátoru nejpozději do 48 hodin, nebude považován za platný a ztrácí jeho práva, cena bude nabídnuta dalšímu vylosovanému účastníkovi.

Aby byl vítěz považován za platného, musí plně dodržovat pravidla platformy www.kdepracujeme.cz

Vítěz musí poskytnout Organizátoru všechny informace, které mohou vést k procesu validace na konci – jméno/příjmení, e-mailová adresa, dodací adresa, telefon, kopie občanského průkazu, podepsaný protokol.

5.2. CENA KAMPANĚ

Po potvrzení výherců udělí Organizátor osm cen (dvě po každém losování) v hodnotě 4 000 Kč (včetně DPH) ve formě dárkových karet MALL.CZ.

Cenu nelze předat ostatním osobám.

Pro potvrzení výherců a udělení ceny bude Organizátor s nimi v kontaktu e-mailem.

Všechny ceny soutěže budou vítězům uděleny nejpozději do 2 kalendářních měsíců od ukončení soutěže.

6. DÍL

PODMÍNKY OVĚŘENÍ

Aby byl účastník schválen jako vítěz, musí současně splňovat podmínky stanovené v bodech a, b, c, d, e níže:

a) Splnit podmínky účasti v 4. dílu;

b) Vstoupit do soutěže podle mechanismu uvedeného v oddílu 5;

c) Poskytnout Organizátorovi požadované kontaktní údaje ve lhůtě stanovené v 1. dílu;

d) Poskytnout Organizátorovi veškeré potřebné informace v procesu validace uvedené v oddílech 1, 5.1 a 5.2.

e) Odpovědět na e-mail obdržený od Organizátora, na adresu uvedenou vítězem pro proces validace, nejpozději do 48 hodin.

 7. DÍL

TERMÍNY A PODMÍNKY UPLATNĚNÉ NA KAMPAŇ

Účast v soutěži je možná pouze online za pomoci internetu.

Jakékoli rozhodnutí přijaté společností UNDELUCRAM SRL v souvislosti s touto soutěží je konečné a nelze proti němu podat odvolání, nebude zapojeno do výměny korespondence a nebude se účastnit žádné komunikace týkající se kampaně, výherců, procedurálních otázek nebo výsledků kampaně.

Organizátor si vyhrazuje právo zablokovat účet uživatelů podezřelých z podvodu účastnického mechanismu.

Organizátor bude mít právo použít obrázek, jména výherců při komunikaci související s kampaní, jakož i v jiných komunikačních materiálech, a výherci výslovně s těmito otázkami souhlasí.

 8. DÍL

ODPOVĚDNOST

9.1. Účastí v soutěži všichni účastníci a potenciální vítěze souhlasí a zavazují se dodržovat a splnit všechny požadavky a podmínky stanovené Organizátorem těmito pravidly, jejich nedodržení znamená osobní a výhradní odpovědnost účastníků a potenciálních výherců.

9.2. Účastí v soutěži všichni vítězové souhlasí s tím, že poskytnou Organizátoru údaje uvedené v oddílu 1 a podepíšou protokol o doručení a obdržení výhry.

9.3. Organizátor není povinen udržovat korespondenci žádostí, které se objeví po určení vítězů.

9.4. Vyhlášení výherců může být veřejnou akcí. S výslovným a jednoznačným souhlasem výherců, který se projeví podepsáním prohlášení, mohou být jejich jméno a obrázek zveřejněny a použity pro reklamní účely pořadateli v různých zvukových a obrazových materiálech a výtiscích. Tato dohoda nepodmíní udělování cen.

9.5. Účastí v soutěži všichni účastníci souhlasí a zavazují se dodržovat a splnit všechny požadavky a podmínky stanovené Organizátorem těmito pravidly, jejich nedodržení znamená osobní a výhradní odpovědnost účastníků a potenciálních výherců.

9. DÍL

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všichni účastníci soutěže mají zaručena práva v souladu se zákonem 677/2001 o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů, zejména práva subjektu údajů s ohledem na informace, přístup k údajům, právo na intervence, právo na odpor, adresování příslušnému soudu a stížnost dozorčímu orgánu.

Účelem zřízení databáze je: registrace účastníků, tvorba statistických zpráv o účastnících a budoucí komunikace o kampani, na které se zúčastnili. Organizátor se zavazuje nezveřejňovat osobní údaje třetím stranám.

Organizátor dodrží ustanovení o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, pokud jde o přenos informací elektronickou poštou a jinými elektronickými prostředky.

Hlavní práva uvedená výše, která patří subjektům údajů, mají následující obsah:

1. Právo na přístup k údajům: Každý subjekt údajů má právo získat od Provozovatele na vyžádání a zdarma za jednu žádost za rok, potvrzení, že údaje, které se ho týkají, jsou nebo nejsou jím zpracovávány. Tedy na písemnou, podepsanou a datovanou žádost příslušné osoby zaslané na adresu UNDELUCRAM SRL, ul. Regele Ferdinand č. 22-26, Centrální Komerční Centrum, 3. patro, Cluj-Napoca, jednou ročně, bezplatně, společnost UNDELUCRAM SRL, potvrdí, zda používá údaje, které se jej týkají, nebo zastaví její zpracování.

2. Právo zasáhnout do údajů: Každý subjekt údajů má právo na vyžádání a zdarma získat od správce:

(i) případně oprava, aktualizace, blokování nebo vymazání údajů, jejichž zpracování není v souladu se zákonem, zejména neúplných nebo nepřesných údajů;

(ii) případně transformaci údajů, jejichž zpracování není v souladu se zákonem, na anonymní údaje;

3. Právo na odpor: Subjekt údajů má právo kdykoli z oprávněných a legitimních důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací vznést námitku proti zpracovávaným údajům, které se ho týkají, pokud zákon nestanoví jinak.

10. DÍL

POPLATKY A DANĚ

Organizátor se zavazuje vypočítat, srážet, převádět a přiznat daň z příjmu získaného z cen výherci v souladu s platnými právními předpisy.

Organizátor kampaně neodpovídá za placení jiných daní ani jiných finančních závazků souvisejících s nabízenými cenami, za které odpovídá vítěz. Jakékoli další výdaje, které nejsou výslovně pokryty tímto oficiálním řádem, ponese vítěze.

 11. DÍL

UKONČENÍ KAMPANĚ

Tato soutěž může být předčasně ukončena pouze v případě vzniku vyšší moci, a to i v případě, že Organizátor nemůže z důvodů, které nemůže ovlivnit, pokračovat v této soutěži.

 12. DÍL

 SPORY

V případě možných sporů mezi Organizátorem a účastníky kampaně, spory budou urovnány přátelsky jednáním mezi stranami. Pokud není možné vyřešit spory smírně, strany sporu se obrátí na příslušné rumunské soudy, v jejichž jurisdikci se Organizátor nachází.

Účastí v této kampani se účastníci zavazují dodržovat ustanovení a podmínky tohoto Úředního řádu.

 13. DIL PRAVIDLA KAMPANĚ

Pravidla účasti jsou zveřejněna na stránce www.kdepracujeme.cz. Účast v této kampani znamená povinnost znát a dodržovat ustanovení těchto předpisů všemi účastníky soutěže.

Nová hodnocení
Osmihodinove smeny jen rani a dva vikendy volno
Zástupce vedoucí
dobrá kolegyně,klidná práce,práce mě baví,pravidelné volno,
Plat, benefity, kolektiv
Nově přidané platy
Obsluha CNC strojů
15.500 CZK
Obchodní zástupce
30.500 CZK
Developer
30.000 CZK
Nejnovější zprávy a články
Změny zákoníku práce jsou poměrně rozsáhlé.
Po všech daňových úlevách pro živnostníky přijde řada i na zaměstnance.