Budete-li se ucházet o volné místo v jakékoliv společnosti, zaměstnavatel bude ve většině případů požadovat životopis nebo link odkazující na online životopis pro vyhodnocení vaší profesní kariéry. Ať už posíláte životopis online nebo ve formátu PDF, v obou případech jej budete muset zaslat prostřednictvím e-mailu. 

Pro ujištění, že napíšete tento e-mail správně, vás zveme k přečtení této příručky, do níž jsme zahrnuli i několik příkladů, které můžete použít jako inspiraci.

 

E-mail s životopisem a doporučení

E-mail je první interakcí mezi uchazečem a zaměstnavatelem a je proto nutné se ujistit, že bude přečten tou správnou osobou. Nejenže vypovídá o tom, kdo skutečně jste a co chcete, ale je také marketingovým nástrojem prokazujícím vaši kvalifikaci.

V případě, kdy se ucházíte o práci prostřednictvím e-mailu, je důležité věnovat pozornost všem pokynům uvedeným v inzerátu. Zde je několik aspektů, na které je třeba se zaměřit: 

  • Je nutné zaslat životopis v určitém formátu? 
  • Můžete zaslat také videoživotopis? 
  • Musíte přiložit samostatný motivační dopis nebo lze za motivační dopis považovat tělo e-mailu? 
  • Máte použít určitý předmět e-mailu? 

Nejsou-li v rámci inzerátu uvedeny specifické pokyny o tom, jak poslat životopis e-mailem, můžete vzít v potaz tyto následující rady:

● E-mail by měl být co nejstručnější – Představte se, vysvětlete, proč e-mail píšete a poukažte na přiložené dokumenty. Můžete použít srdečný a zároveň profesionální pozdrav.

● Zprávu a přiložené dokumenty zkontrolujte alespoň dvakrát – Můžete zkusit zkontrolovat vaši e-mailovou zprávu, životopis, motivační dopis a další dokumenty pomocí verifikátoru pravopisu a gramatiky, abyste se ujistili, že jste nepřehlédli žádnou chybu. Zaměstnavatelé očekávají stejnou úroveň profesionality jak v e-mailech, tak v papírové korespondenci. Ujistěte se, že jste zkontrolovali předmět, text e-mailu a všechny přílohy.

● Použijte profesionální e-mailovou adresu – Při korespondenci mezi přáteli je naprosto v pořádku zasílat e-maily z vaší osobní e-mailové adresy. Ucházíte-li se ale prostřednictvím e-mailu o práci, v takovém případě byste měli použít e-mailovou adresu, která obsahuje vaše celé, popřípadě částečné, jméno.

● Pošlete si na svoji vlastní adresu zprávu na zkoušku – Abyste se ujistili, že je vaše zpráva ve správném formátu a že je možné přílohy řádně otevřít, pošlete e-mail nejdříve sobě a až poté zaměstnavateli.

Je důležité nekomplikovat formát životopisu. Ať už přikládáte životopis jako text přímo do těla e-mailu nebo jej posíláte jako samostatný dokument, je důležité zachovat písmo a styl co nejjednodušší. Použijte písmo, které se dobře čte a vyvarujte se přílišného formátování. Nepoužívejte HTML, smajlíky, barevné písmo či obrázky, pokud se nedomníváte, že je styl společnosti právě takový.

 

Co zahrnout do e-mailu s žádostí o zaměstnání, ke kterému přikládáte váš životopis

1. Předmět emailu je stručný a jasný. 

Zaměstnavatelé investuji v průměru pouhých šest vteřin k tomu, aby životopis "oskenovali" pohledem. Předmět e-mailu s žádostí o zaměstnání musí přesně sdělit, kdo jste a co hledáte, aniž by zaměstnavatel musel otevřít celou zprávu. 

Předmět e-mailu by měl obsahovat název pracovního místa a vaše jméno. Například:

  • CV Ředitel personalistiky -  [Příjmení & Jméno]
  • Žádost o pracovní pozici Administrative Assistant - [Příjmení & Jméno]
  • Job Communications Director - [Příjmení & Jméno]

 

2. Vhodná forma pozdravu

Je-li to možné, adresujte e-mail určité osobě. Po prozkoumání webových stránek společnosti nebo popisu inzerátu je často možné zjistit, komu bude e-mail zaslán.

 

3. Co napsat do prvního odstavce 

V prvním odstavci vašeho e-mailu je důležité vysvětlit účel, za kterým zaměstnavateli píšete. Uveďte také, kde jste nabídku práce viděli, datum uveřejnění dané nabídky a skutečnost, jak jste se k ní dostali (například na platformách o zaměstnání, na webových stránkách společnosti, na LinkedInu).

 

4. Co přidat do těla e-mailu

Tato část e-mailu s žádostí o zaměstnání je tím správným místem pro krátké představení. Proč jste vhodní pro danou pozici právě vy? Co můžete společnosti nabídnout? Podtrhněte vaše nejrelevantnější pozice a kompetence a také některé ze svých úspěchů. Dbejte přitom na to, abyste svůj životopis pouze neopisovali.

 

5. Jak zakončit poslední odstavec

Tento prostor využijte k tomu, abyste poděkovali adresátovi za to, že si váš e-mail přečetl a uveďte také skutečnost, že přikládáte svůj životopis. Dále zde máte prostor k poděkování adresátům za zvážení vaší žádosti.

 

6. Zahrňte do e-mailu podpis

V závěrečné části zprávy je doporučeno uvést podpis s kontaktními údaji, aby vás personalista mohl snadno zkontaktovat nazpět. Do podpisu byste měli zahrnout vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a URL adresu vašeho profilu na Linkedlnu, pokud jej máte.

 

Níže je uvedeno několik příkladů e-mailů, kterými se můžete při hledání pracovního místa inspirovat:

 

Příklady e-mailů s žádostmi o zaměstnání

Příklad #1

Předmět: Asistent ředitele komunikace – Uchazeč Bozidar G.

 

Vážený personální řediteli,

 

zaujal mě Váš inzerát ze dne 1. září týkající se pozice asistenta ředitele komunikací zveřejněný na LinkedInu. Popis služebních kompetencí budoucího asistenta ředitele se shoduje s mojí předchozí zkušeností, a proto si dovoluji zaslat svůj životopis pro zvážení mé kandidatury na uvedenou pozici.

Na pozici asistenta ředitele komunikace ve společnosti ABC jsem psal články na webové stránky společnosti, měl jsem na starosti vydávání a zveřejňování článků, spravoval jejich přítomnost na sociálních sítích a dále psal a rozesílal týdenní newslettery. Také jsem implementoval automatizovanou službu e-mailového marketingu, který během šesti měsíců zvýšil počet odběratelů společnosti o 40 %.

Můj životopis naleznete v příloze tohoto e-mailu. Pokud by Vás zajímaly dodatečné informace o mých zkušenostech a kvalifikacích, neváhejte se na mě obrátit.

Těším se na Vaši odpověď. Děkuji za zvážení této žádosti.

 

S upřímným pozdravem

Uchazeč Bozidar G.

[email protected]

+420 723 456 789

 

 

Příklad #2

Předmět: Pozice zástupce instruktora – Mirka Adamcik

Vážený pane Victore,

 

Vámi uveřejněné volné místo na pozici profesora anatomie a fyziologie na pražské univerzitě mě příjemně překvapilo. Domnívám se, že moje zkušenosti skvěle odpovídají potřebným kompetencím požadovaným pro nabízenou pozici a jsem potěšena, že Vám mohu zaslat svoji žádost o obsazení této pozice.

Moje poslední učitelské zaměstnání bylo na Univerzitě tělesné výchovy a sportu, kde jsem vyučovala jak anatomii, tak fyziologii, a to jako zástupce profesora. Navíc jsem pracovala ve dvou komisích fakulty a účastnila se výzkumného projektu.

K tomuto e-mailu přikládám svůj životopis. Doufám, že se z něj dozvíte více o mých zkušenostech a vzdělání, jakož i o mých úspěších a cenách získaných v průběhu let.

Budete-li potřebovat dodatečné informace, neváhejte mi napsat. Těším se na Vaši odpověď týkající se této příležitosti.

Děkuji, že jste moji žádost zvážili.

 

Mirka Adamcik 

[email protected] 

+420 723 456 789