Co je pracovní pohovor: jedná se v podstatě o znalostní a kalibrační cvičení pro obě zúčastněné strany. Společnosti tímto způsobem vybírají kvalifikované uchazeče před následující fází přijímacího řízení.

 

Je důležité, aby uchazeč při každém pohovoru poukázal na své úspěchy a zdůraznil své odborné dovednosti. 

Pocit neklidu, když vás někdo hodnotí, může být děsivý, zvláště když musíte zodpovídat řadu standardních otázek z pohovorů. Je důležité si zapamatovat, že ačkoli vám náboráři budou vždy tvrdit, že správné a špatné odpovědi na tuto otázku neexistují, víme, že ve skutečnosti na základě odpovědí oddělují jedny uchazeče od druhých. 

 

Jednou z těžkých otázek, které se při pracovním pohovoru mohou objevit, je „Co vás motivuje?” Proto jsme pro vás napsali tento článek, kde se dozvíte:

  - Proč náboráři pokládají tuto otázku?

  - Jak správně odpovědět na tuto otázku?

  - Konkrétní příklady odpovědí

  - Rady pro uvedení do praxe

 

Proč se náboráři při pracovních pohovorech ptají: „Co vás motivuje?“

Jednou z nejčastějších otázek, které vás při pohovoru mohou zastihnout nepřipravené, je otázka „Co vás motivuje?” Tazatel chce s její pomocí získat více informací o tom, proč a jak si pracovní motivaci udržujete.

Jelikož je to otevřená otázka, může být těžké najít vhodnou odpověď. Lidé se cítí motivováni několika faktory, jako je mzda, prestiž, rozvoj, výkon a interakce s dalšími odborníky.

Náboráři tuto otázku pokládají ze dvou hlavních důvodů:

 

1. Zaměstnavatelé chtějí vědět, zda se vaše motivace hodí k práci, o niž se ucházíte.

Vhodný uchazeč práce bude přirozeně motivovaný a nabitý energií díky zodpovědnosti a specifickým zkušenostem dané funkce. 

Pokud se například ucházíte o práci reportéra zpravodajství a jste motivováni dynamickým pracovním prostředím, mnoha výzvami a krajními termíny, náboráři bude jasné, že to zvládnete a v práci se prosadíte. Podobně, pokud jste motivováni náročnou prací, je možné, že nebudete vhodným uchazečem pro rutinu v standardním kancelářském zaměstnání. 

Tazatelé chtějí zjistit, zda máte vášeň pro danou pozici nebo společnost. Čím více jste svou prací motivováni, tím budete produktivnější.

 

2. Zaměstnavatelé chtějí určit, jestli jste si vědomi aspektů, které vás motivuji.

Zároveň se náboráři ptají, co vás motivuje, proto, aby viděli, jak dobře znáte sami sebe. Uchazeč, který rychle poskytne přirozenou a dobře strukturovanou odpověď o tom, co jej na práci motivuje, zřejmě dobře zná své silné i slabší stránky a ví, jak uplatnit své schopnosti.

Vlastně se jedná o odpověď na následující otázky:

  - Jste týmový hráč, nebo vlk samotář?

  - Vyhovují vaše silné stránky požadavkům dané práce?

  - Ztotožňujete se s všeobecnou kulturou společnosti?

  - Chcete v práci excelovat, nebo vám jde jen o mzdu?

  - Jste typ člověka, který má motivaci toho v životě mnoho dokázat, nebo se cítíte dobře, když děláte jen to nejnutnější? 

  - Jste ochotni tvrdě pracovat pro to, co si přejete, nebo dáváte přednost uvolněnému přístupu?

 

Tazatel se snaží zjistit, co vás motivuje se ráno probouzet a večer úspěšně zakončovat den. Když zjisti, co vás baví, co vás přiměje k tomu, abyste přišli do práce s nadšením, může náborář vyhodnotit, kolik máte společného s organizační kulturou dané společnosti. 

 

„Co vás motivuje?“ – Jak při pracovním pohovoru odpovědět na tuto otázku

Na tuto otevřenou otázku neexistuje dokonalá odpověď, ale můžete se nad svou odpovědí včas zamyslet. Při přípravě myslete na svá předchozí zaměstnání:

  - Jak proběhly vaše nejlepší dny v práci?

  - Kdy se vám stává, že se nemůžete dočkat dalšího dne v kanceláři?

  - Kdy jste se naposledy vrátili z práce nadšení a nemohli jste o ní přestat mluvit?

 

Co zahrnout:

1. Odpovězte stručně: Dotaz je krátký, tazatel tedy očekává i stručnou odpověď. Zkuste zformulovat svoje názory co nejvěcněji a nejjasněji.

2. Přidejte několik příkladů: Pokud je to možné, argumentujte konkrétními příklady ze své zkušenosti. 

3. Navazujte odpověď na práci, o kterou se ucházíte: Vaším motivačním faktorem by mělo být něco relevantního pro práci, kterou chcete vykonávat.

4. Přeneste se přes finanční důvody: I když jsou peníze zásadním faktorem, málokdy jsou dostatečným důvodem zůstat v zaměstnání, kde všechno ostatní nenávidíte. Zaměstnavatelé nehledají uchazeče, kteří jsou motivovaní výhradně finančně, ale převážně chtějí zaměstnat někoho, kdo bude dlouhodobě podávat dobrý výkon. 

 

Příklady odpovědí, které se při pracovním pohovoru osvědčily

Když odpovídáte na tuto otázku, ujistěte se, že je vaše odpověď pokud možno konkrétní, že uvádíte příklady ze svého života a že navazujete svou odpověď na dané pracovní místo. Zde je několik užitečných příkladů:

 Příklad 1:

Nejvíce mě motivují dosažené výsledky. Líbí se mi mít konkrétní cíl, který musím splnit, a dostatek času, abych si vytvořil silnou strategii pro jeho dosažení. Například v mém posledním zaměstnání byly velmi ambiciózní roční cíle, ale pracoval jsem se svým manažerem a se zbytkem skupiny, abychom si vytvořili měsíční strategii, která nám pomohla dosáhnout na konci roku požadovaných výsledků. Bylo skvělé, že jsme to zvládli!

Proč to funguje: Tato odpověď se soustředí na úspěchy a výsledky. Je pozitivní a stručně uvádí, čeho jste v posledním zaměstnání dosáhli.

 

Příklad 2:

Vždycky jsem byl motivován touhou stihnout krajní termín, protože mi to dává pocit naplnění. Rád si vytvářím organizovaný program k uskutečnění nějakého úkolu a včasnému dosažení svých cílů. Když jsme například museli loni provést nepředvídanou inventuru, stanovil jsem uzávěrky na téměř každý úkol, a rozdělil jsem je jasně ve skupině. Každý úspěch mě motivoval pracovat a pomohl mi ujistit se, že inventura bude včas hotova.

Proč to funguje: Vždy je dobré v odpovědi ukázat, že jste motivováni svou prací a dosažením cílů.

 

Příklad 3:

V posledním zaměstnání jsem byl zodpovědný za několik projektů, ve kterých jsem řídil několik skupin programátorů a implementoval jsem určité opakované procesy. Skupiny dodávaly požadované softwarové produkty ve skvělém čase. Motivovala mě jak výzva ukončit projekty ještě před uzávěrkou, tak i management skupin, který nám pomohl dosáhnout těchto cílů.

Proč to funguje: Tato odpověď ukáže, že jste motivováni několika faktory – managementem, programováním a prací v týmu – a že dokážete i plnit více úkolů najednou.

 

Rady pro uvedení do praxe

1. Připravte si odpověď včas:

Pokud o tom budete přemýšlet a zapíšete si několik důvodů, které vás motivují, budete moci snadněji odpovědět na otázku během pohovoru.

 

2. Používejte příklady z vlastní zkušenosti:

Postavte svou odpověď na vlastních zkušenostech a úspěších, které nejvíce vyhovují požadavkům zaměstnavatele.

 

3. Zdůvodněte svou odpověď:

Pohovor je příležitostí se „prodat”. Klade důraz na dovednosti, které z vás udělají dokonalého uchazeče o práci.

 

Přejeme vám mnoho úspěchů!