MPO posílí program COVID o 10 mld. Kč z operačních programů.

Peníze budou směřovat na bezúročné půjčky nebo záruky na úvěry pro nejmenší podnikatele. Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý 18. 3. 2020 zároveň odeslal dopis ohledně nastavení programu COVID generálnímu řediteli ČMZRB, Jiřímu Jiráskovi, ve kterém ho vyzval k odstranění zbytečných administrativních překážek (např. popis odborné způsobilosti statutárních orgánů), dále ho požádal o doplnění informací ohledně nastavení finančních programů pro OSVČ a v neposlední řadě ho také požádal o úpravu těch bodů programu, které budou v dohledné době pro řadu podnikatelů nesplnitelné (např. nedoplatek na mzdách či jiných závazcích). 

Více informací >>