Zákoníkem práce je v Česku stanovena minimální doba dovolené v rozsahu čtyř týdnů, v praxi mnozí zaměstnavatelé poskytují jako oblíbený firemní benefit dovolenou nad zákonné minimum. Jak je to s dovolenou při práci po část roku, při dlouhodobé nemoci nebo při čerpání mateřské dovolené?

Zaměstnanec, jenž pracuje pro svého zaměstnavatele nepřetržitě alespoň 60 dní v kalendářním roce má nárok na dovolenou za kalendářní rok, případně za její poměrnou část, pokud pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Poměrná část dovolené potom činí za každý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.

Dovolená zaměstnanců zaměstnavatelů taxativně vyjmenovaných v zákoníku práce v § 109 (například zaměstnanci státu, územních samosprávních celků...) činí 5 týdnů, pedagogických a akademických pracovníků vysokých škol 8 týdnů v kalendářním roce.

 

Více informací >>