Přichází dlouho očekávaný okamžik. Po svědomitém vylepšování svého životopisu a postupu z prvního přijímacího kola se dostáváš k poslední výzvě, která na tebe čeká: pracovní pohovor.

Úzkost z hodnocení a posuzování během pohovoru může být dokonce děsivější než první setkání s budoucím tchánem a tchýní.

Personalisté a zaměstnavatelé říkají, že neexistují žádné správné nebo špatné odpovědi na pokládané otázky. Ale téměř vždy hledají konkrétnost.

Což nás přivádí k tomuto článku, ve kterém procházíme nejčastěji kladené otázky během pohovoru. Také ti nabídneme tipy, jak reagovat, aby ses v tomto ohledu pozitivně vryl/a do paměti všem náborářům.

 

Nejčastější otázky při pracovním pohovoru

1. Řekni mi něco o sobě.

Personalisté se na tebe zpravidla obrátí s dotazem na tebe a tvé odborné zkušenosti, aby tě mohli poznat. Začít můžeš tím, že jim nabídneš přehled o své aktuální pozici nebo aktivitách a pak můžeš popsat nejdůležitější stránky své práce, o kterých se domníváš, že jsou pro tuto pozici klíčové.

 

Dobrým pravidlem je strukturovat svou odpověď do tří hlavních bodů:

Stručná prezentace – tvé jméno, věk, jak dlouho pracuješ (tvá profese).

Co se ti líbí na tvé současné práci? / Co se ti líbilo na tvé poslední práci?

Popiš stručně 2–3 podstatné úspěchy pro pozici, na kterou se hlásíš.

 

2. Jak ses dozvěděl/a o této pozici?

I když se to na první pohled jeví jako jednoduchá otázka, je to skvělá příležitost ukázat, že máš o danou společnost skutečný zájem. I když jsi nesledoval/a seznam nabízených pozic společnosti denně, snaž se, aby to tak vypadalo. Pokud jsi práci objevil/a prostřednictvím článku nebo na konkrétním webu, poděl se o tuto informaci a rozveď, co přesně tě zaujalo.

 

3. Proč ses rozhodl/a pro tuto pozici?

Na tuto otázku se snaž neodpovídat obecně, ale buď pokud možno co nejvíce specifický/á. Chceš-li být připraven/a, doporučujeme, aby sis před pohovorem udělal/a malý průzkum o společnosti a vybral/a oblast, která skutečně upoutala tvou pozornost.

To, co zde personalisté hledají, je tvá výše zájmu o danou pozici nebo samotnou společnost. Čím spokojenější budeš se svou prací, tím budeš produktivnější.

 

4. Co považuješ za své silné stránky?

Otázka, která se používá téměř vždy k určení, nakolik jsi pro tuto pozici skutečně kvalifikovaný/á. Abys na ni při pracovním pohovoru dobře odpověděl/a, můžeš vypracovat seznam vlastností, které tě kvalifikují konkrétně pro tuto práci.

 

5. Jaké jsou tvé slabiny?

Další charakteristická otázka! Tady je důležité udělat vše pro to, abys své odpovědi představil/a v kladném světle, čímž se slabé stránky mění v silné.  Můžeš se také pokusit nabídnout příklady dovedností, které se ti v průběhu času podařilo zlepšit, například jak jsi rozpoznal/a svou slabinu a jak ji dokázal/a vyladit a využít ve svůj prospěch v práci.

 

6. Co víš o společnosti/organizaci?

Tohle je ve skutečnosti test! Pokud nedokážeš poskytnout podrobnosti, může to být náznak toho, že tvůj zájem o práci není dostatečný nebo vážný. Ti, kteří překypují nadšením z vyhlídek na práci, mají splněno. Pokud chceš opravdu vyniknout, zkus si zjistit a zmínit více informací, než je to, co je již na webových stránkách tvé společnosti. Hledej články v tisku, o nichž by moc lidí nevědělo.

 

7. Proč bychom tě měli zaměstnat?

Možná jedna z nejvíce zastrašujících otázek v pracovním pohovoru. Ale pokud je adresována tobě, podívej se na to jako na nejlepší příležitost, jak zazářit. Snaž se přijít s odpovědí, která pokrývá tři věci: nejen to, že jsi způsobilý/á a vhodný/á pro danou práci, ale také to, že můžeš dosáhnout vynikajících výsledků; že skutečně zapadneš do týmu a firemní kultury; a že budeš lepší volbou než kterýkoli jiný kandidát.

 

8. Jaké jsou tvé mzdové požadavky?

Nemusíš se bát odpovědět na tuto otázku. Personalisté se chtějí jen ujistit, že tvá očekávání jsou v souladu s částkou, kterou pro tuto pozici vyčíslili. Naším tipem je zkusit najít typický platový rozsah pro danou pozici a uvést částku, která má tendenci směřovat k hornímu okraji tohoto rozsahu. Je také důležité zmínit, že můžeš být flexibilní.

 

9. Na jaký profesní úspěch jsi nejvíce pyšný/á?

Nic neříká lépe „zaměstnej mě“ než list úspěchů ve tvé minulé práci. Při zvažování odpovědi bys měl/a tedy rozhodně zapomenout na plachost! Můžeš začít krátkým popisem kontextu a výzvy, se kterou ses setkal/a. Poté představ kroky, které jsi podnikl/a, a na závěr uveď dosažené výsledky.

 

10. Jaká je největší výzva, které jsi čelil/a?

V tomto případě zaměstnavatele zajímá, jak reaguješ v obtížné situaci. Podobně jako u předchozí otázky by tvá odpověď měla být co nejvíce přímočará. Budeš muset vybrat těžké období v práci a vysvětlit, jak ses úspěšně posunul/a dál.

 

11. Řekni mi o chvíli, kdy jsi udělal/a chybu.

S největší pravděpodobností nebudeš příliš nadšeně vyprávět o svých minulých chybách, když se snažíš na personalistu zapůsobit. Klíčem je být upřímný/á, aniž bys obviňoval/a ostatní lidi, a vysvětlit, co tě chyba naučila a jaké kroky jsi podnikl/a, abys zamezil/a jejímu opakování. Zaměstnavatelé hledají někoho, kdo dokáže přijmout zpětnou vazbu a je ochoten se neustále zlepšovat.

 

12. Řekni mi o chvíli, kdy jsi prokázal/a vůdčí vlastnosti.

Nemusíš mít titul vedoucího, abys dokázal/a, že umíš být vůdcem. Přemýšlej o době, kdy jsi vedl/a nějaký projekt nebo převzal/a iniciativu a navrhl/a alternativní řešení. Nebo možná o tom, jak jsi byl/a schopen/a motivovat svůj tým v bodě zlomu. Pokus se nabídnout jasnou odpověď a nastiň kontext dané situace.

 

13. Řekni mi o chvíli, kdy jsi nesouhlasil/a s rozhodnutím, které bylo učiněno v práci.

Účelem této otázky je představit situaci, kdy jsi vyřešil neshodu profesionálním způsobem, a vyzdvihnout, co jsi z této zkušenosti získal/a. Při odpovědi doporučujeme příběh vztáhnout ke kontextu, který ukazuje, co ses ze své zkušenosti naučil. A na závěr, můžeš trochu mluvit o tom, jak ti tento pohled pomůže v práci, o kterou se ucházíš.

 

Některá finální doporučení ze strany Kdepracujeme.cz:  

- Ujisti se, že jsi připraven zodpovědět většinu otázek kladených při pracovním pohovoru.

- Přemýšlej během pohovoru nad odpověďmi.

- Snaž se věřit sobě a hodnotám, za kterými si stojíš!

- Nezapomeň na oční kontakt a řeč těla – oba jsou stejně důležitými prvky při pracovním pohovoru.

 

Na závěr ti přejeme mnoho úspěchů!