Bylo-li Ti na dobu pandemie doporučeno pracovat z domova za účelem zpomalit šíření viru, pravděpodobně jsi se zaradoval. Očividně jde o skvělý nápad: můžeš ušetřit čas, který jsi obvykle trávil na cestě do práce, a navíc pracuješ v pohodlném prostředí – tvůj vlastní dům. 

Práce z domova se může zdát jako luxus, doslovně. Nemusíš dojíždět do práce, máš veškerá občerstvení po ruce a celý den máš na sobě pyžamo. Ale tvé pohodlné domácí prostředí je „minové pole”, jelikož můžeš být velmi snadno vyrušen a dojde až k prokrastinaci a poté k situaci, kdy se cítíš být zahlcen úkoly. Proto je nutné, abys věděl, jak pokračovat v efektivní práci z domova.

 

Co je vlastně prokrastinace?

Prokrastinace je jedna z hlavních překážek, která Ti brání se zvednout, čelit výzvám života hlavou vzhůru a žít přesně tak, jak jsi o tom snil. Při prokrastinaci, místo toho, abys dělal něco důležitého, začneš se ztrácet v různých banálních činnostech, které Tě připravují o drahocenný čas.

Kdybychom se pokusili přesně definovat prokrastinaci, mohli bychom říci, že se jedná o tendenci odkládat úkoly, a to úmyslně nebo obvyklým způsobem. 

Všichni víme, že lidé obvykle více litují věci, které neudělali než ty, které udělali. Navíc, pocity lítosti a viny, jež se objeví z důvodu ztracených příležitostí, jsou ještě výraznější v průběhu života.

Někdy máme pocit, že máme veškeré příležitosti na dosah ruky, ale neumíme je využít. Při prokrastinaci vlastně ztrácíš čas, který bys mohl investovat do něčeho skutečně důležitého. Pokud se Ti podaří čelit tomuto „nepříteli”, budeš se moci radovat ze skutečného potenciálu života. 

Pravdou je, že se prokrastinace vztahuje víc na citovou dimenzi než na skutečnost, že lidé by byli od přírody líní nebo že si neumí poradit s deadliny. Vlastně se dostáváme do situace, kdy odkládáme to, co máme dělat, abychom byli na okamžik šťastní – což dává smysl nejpozději do okamžiku, kdy musíme stlačit 2 týdny práce do jedné bílé noci.

 

Jak nás prokrastinace ovlivňuje?

Všichni jsme v našem životě prošli dobou prokrastinace, ať už jsme si toho byli nebo nebyli vědomi, a to dokonce pravidelně. Dokonce se nám to stává v průběhu obvyklého pracovního dne v kanceláři, kde říkáme, že máme práce až nad hlavu, neustále si kontrolujeme e-maily, ale ve skutečnosti posloucháme se sluchátky na uších komediální podcasty. A dostaneš se do situace, kdy se nemůžeš plně soustředit na žádný úkol uvedený v diáři pro daný den.

Studie prokázaly, že lidé, kteří se dostávají konstantně do prokrastinace, mají vyšší úroveň stresu, neboť prokrastinace je způsob, jakým se mysl snaží odstranit úzkost. Otázky typu „Dokážu splnit tento úkol na dokonalé úrovni?”, „Co si bude myslet můj vedoucí?”, „Jaké názory budou mít kolegové z mého týmu?” jsou vlastně otázky, které Tě ničí a přivádí Tě až do situace, kdy začneš odkládat úkoly, jež musíš splnit. Při hledání krátkodobé úlevy si vlastně sám/sama podrýváš dlouhodobou kariéru.

Když se vyhýbáš nějakému projektu, tak vlastně se krátkodobě vyhýbáš pocitu posuzování lidmi ze svého okolí. Jedná se o paradox, neboť tím, že se vyhýbáš tlaku, nakonec zvyšuješ efektivitu tlaku. Čím rychleji se blíží termín odevzdání Tvého projektu, tím víc se cítíš ve stresu a v dlouhodobém horizontu Ti prokrastinace ovlivní produktivitu práce a vlastně kariérní úspěch.

Ačkoli v každodenní práci v kanceláři si produktivitu dokážeš udržet, zdá se, že nyní při práci z domova je pro Tebe těžší a těžší vyhýbat se prokrastinaci. Ale kdo by Tě mohl obviňovat? Každý den máš kolem sebe tytéž stěny, které již znáš velmi dobře. Není na blízku žádný kolega, s kterým bys mohl probrat nějakou zprávu nebo se zasmát při nějakém meme. A pejska jsi již vyvenčil 3krát, ale zvažuješ, že s ním půjdeš ven již po 4. Vždyť potřebuješ čerstvý vzduch, ne?

 

Proč se musíme prokrastinaci vyhýbat?

Obvykle se prokrastinace dostaví, když se vyhýbáš provedení nějaké práce, když se obáváš o výsledek své práce. Je to tak jednoduché. A když pracuješ z domova, je to ještě zřetelnější: není tu nikdo, kdo by zaznamenával, jak trávíš svůj čas. Je to jako kdybys měl/a povolení k prokrastinaci, aby ses necítil viný/á, když zbytečně ztrácíš čas, protože nejsi v kanceláři a můžeš dělat, co chceš. Jenže...není to docela pravda.

Chceš-li svou práci dokončit, musíš přestat vyhýbat se práci.

Když pochopíme, proč úkoly odkládáme, budeme moci rozvíjet naše vlastní efektivní strategie na potlačování prokrastinace.  Tedy „nenechávat na zítra to, co můžeme udělat dnes” – jak to rovněž vyjadřuje lidové přísloví.

Mýtus: „Lidé jsou produktivnější, když se cítí být pod tlakem”

Studie prokázaly, že skutečná situace je vlastně opakem tohoto mýtu. Odkládání úkolů, které máš splnit, vytváří vhodné prostředí pro stres, pocit viny a neefektivnosti.

 

Jak se můžeš vyhnout prokrastinaci?

1. Vytvoř si rutinu

V situaci, kdy nemáš obvyklý kancelářský program, pravděpodobně máš tendenci odkládat okamžik, kdy vstaneš z postele a začneš svůj den, ale tato věc může vést k tomu, že se cítíš být unavenější, než kdyby ses probudil/a o 2 hodiny dříve. 

Nařiď si budík tak, aby zvonil dřív, probuď se, osprchuj se, vypij si kávu, přečti si nějakou knížku nebo blog, budeš-li mít chuť, ale poté začni pracovat. Ideálně, zdravá rutina pro práci z domova musí začínat okamžikem, kdy se posadíš na židli a zapneš svůj pracovní notebook. A rozhodně se nemůže jednat o zdravou rutinu, když začíná 3hodinovým sledováním Netflixu před tím, než se skutečně pustíš do práce. 

 

2. Pyžamo si nech pouze pro spaní

Práce z domova Ti poskytuje mnohem více svobody, ale to neznamená, že bys měl/a pracovat natažený/á na břiše na své posteli, ještě v pyžamu, s diářem, telefonem a všemi papíry rozházenými po přikrývce. 

Neříkáme, že bys měl/a z domova pracovat oblečený do svého nejelegantnějšího oděvu, ale bylo prokázáno, že svléknutí pyžama má pozitivní dopad na práci. Pyžamo si můžeš obléci znovu na konci pracovního dne – ber to jako další způsob, jak oddělit práci od odpočinku.

 

3. Věnuj zvláštní prostor „domácí kanceláři”

Bylo prokázáno, že speciální pracovní prostor má pozitivní účinek na produktivitu práce. Domácí kancelář může dokonce být oblast kuchyňského stolu, prostor vedle křesla nebo jiný pokoj v daném domě – zvolení si zvláštního prostoru může posilovat soustředění a kreativitu. Takže si vyber vhodné místo a snaž se ho udržet čisté, spořádané a bez jakýchkoli věcí, které by ti mohly odvádět pozornost v průběhu pracovního dne.

 

4. Začínej svůj den co nejdřív

Snaž se začít svůj program co nejdřív, nejjednodušším úkolem, který máš ve svém diáři. Nezáleží na to, že tvým úkolem je vytvořit nějaký dokument, seznam nebo přidání vhodného názvu pro e-mail. Důležité je, abys někde začal/a a dostal/a jsi se do potřebné nálady. Ačkoli se tato rada může zdát až příliš jednoduchá, aby byla rovněž účinná, v okamžiku uvedení do každodenní praxe poznáš rozdíl.

 

5. Zjisti, kdy je tvá produktivita nejvyšší

Všichni jsme si zvykli na program, který jsme měli v kanceláři, ale ne všichni máme nejvyšší produktivitu v době od 9 do 18 hodin. Možná Ti přijde vhod probudit se mnohem dřív a skončit pracovní den odpoledne. Nebo možná jsi produktivnější v noci. Pokud zjistíš, kdy jsi nejkreativnější a nejproduktivnější, budeš si moci zorganizovat program s jistotou skutečnosti, že tehdy se budeš moci co nejlépe soustředit na práci, kterou musíš vykonat.

 

6. Používej techniku „Pomodoro”

Technika Pomodoro je dost známá, ale málo lidí ji dokáže uplatňovat každý den. V současném kontextu je tato technika velmi vhodná pro práci z domova a pro potlačování prokrastinace. Po tom, co sis stanovil/a rutinu a zorganizoval/a sis úkoly, které musíš splnit, můžeš spustit časomíru Pomodoro – naměř si 25 minut práce, poté 5 minut přestávky. Po 2-3 cyklech si můžeš dovolit delší přestávku, 15 nebo dokonce 30 minut. Skutečnost, že si měříš čas, Ti pomůže zůstat soustředěn po dobu 25 minut.

 

7. Seznamy, seznamy, seznamy

Když si zapisuješ do diáře úkoly, které chceš splnit, je možné, že máš tendenci zapsat mnohem více úkolů, než ve skutečnosti dokážeš splnit, což ti může způsobit úzkost, frustraci, a ještě víc Tě bude nabádat k prokrastinaci. Co můžeš udělat je to, že si poznamenáš od pondělí to, co chceš splnit v tomto pracovním týdnu a poté si rozdělíš velké úkoly na menší, jež můžeš snadno splnit do příchodu víkendu. 
 

Je pravda, že svoboda, kterou ti poskytuje práce z domova, může snadno vyústit ve skutečný chaos. Proto je důležité umět nalézt zdravou rovnováhu mezi osobním životem a profesním životem. A prokrastinace Ti v tom bude bránit, pokud jí to dovolíš. 

Pokus se uplatňovat výše uvedené rady a neboj se je pozměnit a přizpůsobit Tvé osobnosti. Je důležité si najít pracovní styl pro práci z domova, který Ti zajistí efektivnost, kreativitu a produktivitu. Jak se Ty obvykle bráníš proti prokrastinaci?