O nerovnoměrném odměňování žen a mužů se často diskutuje. Nelze generalizovat, ale ženy se od mužů (naštěstí) opravdu liší. A jednou z oblastí, kde se to výrazně projevuje, je právě míra, ve které jsou ochotné a schopné své práci podřídit ostatní složky života. Ženy také více tíhnou k "pečujícím" profesím ve zdravotnictví, vzdělávání a službách, které jsou hůře honorované. Co tedy s tím? 

Co mají dělat ženy, aby dosáhly srovnatelného platu? A má to být vůbec jejich touhou a cílem? Tohle je každopádně sedm oblastí, které snižování platových rozdílů velmi pomáhají. 

Výběr vzdělání a povolání

Rozhodnutí o výběru povolání je základním předpokladem, který předurčuje budoucí kariérní směřování žen, a tedy i jejich platové ohodnocení v budoucnosti. Ženy se zaměřují spíše na netechnické směry. Do velké míry se rozhodují i podle společenských předpokladů, na jakých pozicích by se jako ženy měly uplatnit.

Tato dlouhodobá tradice je směřuje především do pozic prvního kontaktu, kde je potřebná empatie: například zdravotní sestra, učitelka, sociální nebo také klientská pracovnice, zákaznická podpora. Právě tyto profese jsou bohužel platově ohodnoceny nízko.

Ženám je proto třeba připomínat, že se mohou orientovat na progresivnější pozice v rámci "nové ekonomiky". Ty sice nejsou většinou vnímané jako ženské, a zatím v nich převažují muži, ale nejsou zde potřeba silové dispozice. Jde například o vědu, výzkum a nové technologie.

Prohlubování digitální zručnosti

Muži jsou více technicky orientovaní a zaměření na novinky v oblasti informačních technologií. Právě digitální gramotnost, ovládání počítačových programů, služeb a online nástrojů je v současném moderním světě určující silou i na pracovním trhu a tento směr patří k nejlépe placeným. Ženy mají v high-tech oborech menšinové zastoupení.

Více informací >>