Mnoho podnikatelů muselo v minulých měsících přikročit k výrazné redukci provozních nákladů. A to se neobešlo bez propouštění. Co když zaměstnavatel zrušil pracovní místa a nyní zaměstnance opět potřebuje?
Pokud se zaměstnavatel musí s některými zaměstnanci rozloučit pro nadbytečnost, před samotným podáním výpovědi je nutné provést organizační změnu. S touto organizační změnou musí být seznámeni ti zaměstnanci, kterých se týká.


Více informací >>