V současné době pandemie stále narušuje rovnováhu příjmových toků a firemní rozpočty obecně. Navzdory této skutečnosti je nábor zaměstnanců i nadále nutný, musí ale probíhat při omezeném rozpočtu. 

Ačkoli jsou rozpočty omezeny, nemělo by to být důvodem pro to, aby zaměstnavatelé snižovali své standardy pro zaměstnávání personálu nebo se vzdali úsilí získat talentované uchazeče o práci. Pokud v tomto ohledu chytře využiješ omezený rozpočet spolu s levnějšími, ale účinnými metodami, může úspěšně probíhat nábor nových zaměstnanců také v této aktuální situaci. Nábor zaměstnanců nyní začíná znamenat čím dál méně honosných kampaní, které jsou nahrazovány oslovením správného publika vhodnou zprávou.

Jsou-li současní zaměstnanci nadále šťastni, společnost drží krok se sociálními sítěmi a zajišťuje, že zaslaná zpráva a brand voice jsou aktuální, pak bude image společnosti pozitivní a budování značky zaměstnavatele bude slavit úspěchy.

Velké společnosti a rovněž startupy si již nemohou dovolit masivní výdaje do nových náborů. Namísto toho se inspiruj kreativními postřehy, které uvádím níže, abys do své společnosti přivedl/a potřebný talent, a to, aniž bys překročil/a rozpočet.

Níže uvádím pět způsobu k tomu, aby se uchazeči cítili v postavení, že mají hodnotu jednoho milionu dolarů, přestože se rozpočet pro daný job blíží spíše k trojciferné částce:

1. Investuj do značky společnosti

Většina uchazečů ještě před samotným pohovorem provádí rozsáhlý průzkum firmy na Google. Informace nezískávají jen pro obecný přehled o oblasti činnosti nebo specifickém průmyslovém odvětví. Určitě zde hledají informace rovněž o tom, jaké by to bylo v dané firmě pracovat. 

Je tedy důležité investovat do budování značky zaměstnavatele (employer branding) a ujistit se, že image společnosti vyjadřuje požadovanou pověst na všech komunikačních kanálech. Společnosti, jež mají účinné employer branding oddělení, dokážou snížit náklady na nábor zaměstnanců až o 43 %. Takže pro nábor vhodných lidí, musí být značka a image firmy předem vhodně definovány. Buď kreativní a oslň firemní kulturou s tím, že se zaměříš více na lidi a méně na business výrobek jako takový.

 

2. Snaž se komunikovat častěji s uchazeči

Hledání nového zaměstnání není dobrodružství, ale naopak velmi stresující úsilí. Snaž se o to, aby ses vyhnul/a nechtěnému sypání soli na otevřenou ránu a ponechával/a uchazeče ve zmatku ohledně procesu zaměstnání. V okamžiku, kdy si uchazeči podají žádost o zaměstnání, měli by obdržet od Tvého týmu odpověď s tím, že jim poděkuješ za jejich zájem o danou pozici a oznámíš jim, že někdo z Tvé firmy je osloví v případě, že se hodí pro danou pozici. Poté se musíš ujistit, že je odeslaná zpráva osobní a psaná jazykem, který odráží firemní kulturu.

Dále v době, kdy uchazeči prochází procesem náboru/přijetí do zaměstnání, je důležité s nimi často komunikovat a informovat je co nejtransparentněji o interních procesech. Například budeš pozitivně hodnocen/a, když uchazečům oznámíš, že máš na tento týden již naplánované další pohovory a že se jim ozveš příští týden. Toto gesto jim pomůže uvolnit se a vyhnout se probdělým nocím.

 

3. Sniž interní náklady na proces náboru zaměstnanců

Soustřeď své úsilí výhradně na nábor online a využij video technologie zdarma, jako například Skype, Zoom nebo Google Hangouts. Můžeš rovněž zefektivnit celý proces tak, že zredukuješ požadavky pouze na dovednosti, které jsou nezbytné pro otevřenou pozici. Poté můžeš porovnat obdržené životopisy se seznamem potřebných dovedností a zvýraznit místa, kde by byl možný kompromis. Před tím, než uchazeče odmítnete, je dobré vzít v úvahu způsob, jakým by bylo možné jeho dovednosti zařadit do společnosti. Tento proces Ti zajistí, že nalezneš vhodnou osobu mnohem rychleji, aniž bys musel/a hledat superhrdinu schovaného někde ve stínu. 

Zjednoduš procesy pohovorů a sniž počet pracovních hodin potřebných na vedení pohovorů s uchazeči tím, že přijmeš informovaná odpovědná rozhodnutí osob z vedení, které se musí povinně zúčastnit procesu pohovoru. Snaž se zachovat co nejmenší počet přítomných rozhodovacích osob, abys mohl vyzkoušet efektivně všechny uchazeče v rozumném čase a věnovali jim potřebnou pozornost.

 

4. Řiď se doporučeními interních zaměstnanců

Interní doporučení Ti mohou získat osoby, jež myslí v souladu s firemní kulturou. Dále můžeš vytvořit celý interní program zaměřený na otevřené pozice – přemýšlej o několika variantách odměn, abys zvýšil/a svou šanci nalézt co nejrychleji vhodné osoby. V závislosti na rozpočtu, který máš k dispozici, můžeš nabídnout zaměstnancům za vhodné doporučení několik specifických odměn, jako jsou:

   - Dárkové poukazy

   - Bonusy 

   - Vstupenky do divadla, jóga, městské relaxační oázy atd.

   - Dny volna navíc

  - Výrobky obsahující logo firmy, které mohou používat při práci (batoh, opakovatelně použitelný hrnek, čepice, externí baterie atd.)

 

   5. Nabídni pokaždé zpětnou vazbu

Uchazeči investují čas a energii do pohovoru, takže Ty jim dlužíš upřímnou a transparentní odpověď, pokud rozhodnutí není v jejich prospěch. Snaž se co nejvíce, aby ses vyhnul/a klišé odpovědím, jako je „hledáme někoho, kdo by co nejlépe odpovídal našim potřebám”. Nabídni jim něco hmatatelného. 

Nejsou-li jejich zkušenosti dostatečné pro některou zásadní oblast práce, oznam jim to. Určitě se nebudou cítit uraženi, naopak, možná ocení zpětnou vazbu a budou umět postupovat lépe při další příležitosti. Nebo budou vědět, jak mají vylepšit svůj životopis a své zkušenosti. Přemýšlel/a jsi o tom, že bys s nimi mohl/a počítat pro nějakou pracovní pozici v budoucnu? Pověz uchazečům, že zůstanete ve spojení! Někdy doporučení přichází z místa, z kterého byste to téměř nečekal/a, takže je důležité nakládat s každou interakcí a eventuálními uchazeči velmi pečlivě.

Dobrá zpráva je, že není nutný obrovský rozpočet, aby ses ujistil/a, že nábor zaměstnanců probíhá efektivně a že přilákáš osoby vhodné pro příležitosti vaší společnosti. V dnešní době, kdy se obsah stává virovým a interní informace se objevují na veřejných fórech, je důležité podniknout kroky potřebné k tomu, abys nabídl/a uchazeči, s nímž počítáš na volné pracovní místo, příjemnou zkušenost.