Při splnění podmínek dle zákona o nemocenském pojištění mají zaměstnanci a OSVČ od patnáctého dne pracovní neschopnosti nárok na nemocenskou. Jak se pro příští rok změní výpočet nemocenské?

Kdy se vyplácí nemocenská? Podmínkou pro výplatu nemocenské je účast na nemocenském pojištění. Nemocenskou vyplácí od 15. kalendářního dne místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení. Pro vyplácení nemocenské platí i 7denní ochranná lhůta po skončení zaměstnaneckého poměru zakládajícího účast na nemocenském pojištění.

Více informací >>