Odměňování a benefity zaměstnanců – jejich systém by měl být součástí strategie každé úspěšné firmy.

Vedení společnosti společně s personalisty musí aktivně přemýšlet nad co nejlepšími způsoby zapojení zaměstnanců a volit takové nástroje, aby se zvýšila spokojenost (a tím pádem kvalita odvedení jejich práce) a přetrvávala po celou dobu jejich působení ve firmě. Spokojený pracovník je pak výkonnější, aktivnější a loajálnější vůči firmě. 

Více informací >>