Třetí čtvrtletí sblížilo výplatnice českých mužů a žen. Podle dat statistiků totiž během letních měsíců braly ženy v průměru o 15 procent méně než muži, rozdíl mezi příjmy obou pohlaví tak byl nejnižší přinejmenším za posledních jedenáct let.

Odborníci přesto varují, že jde jen o projev extrémně vyhrocené situace na českém trhu práce a že zažité vzorce pro vyplácení mužů a žen se v Česku nemění. Nelichotivou pozici země potvrzují i data Eurostatu, řadící zemi v této disciplíně na unijní chvost.

„Prozatím si nemyslím, že dochází k nějakému systémovému posunu v relativním odměňování pohlaví. V ekonomice existuje obecně velký tlak na platy, zaměstnavatelé tak nyní více cílí i na ženy a lépe je zaplatí, protože prostě nemají momentálně už kde brát,“ uvádí Helena Skálová, šéfka organizace Gender Studies analyzující příjmové rozdíly mezi muži a ženami.
Podle Českého statistického úřadu rostly příjmy žen oproti mužům mírně rychleji během posledních pěti po sobě jdoucích čtvrtletí. V korunách braly ženy během letních měsíců v průměru o 4600 korun měsíčně méně.


Více informací >>