Průměrná mzda v ČR činí aktuálně 34 105 korun a medián mezd je 29 127 korun. Průměrný plat tak v České republice opět stoupl a zvyšování mezd se dotklo veliké části všech zaměstnanců v ČR. Odpovídají tyto částky platu učitele nebo platu asistenta pedagoga?

Průměrná mzda versus průměrný plat v ČR

Podle výkladu zákoníku práce mzda a plat označují odlišné věci a neměly by být zaměňovány. Mzdu pobírá zaměstnanec v soukromém sektoru, plat zase zaměstnanec v sektoru státním. Pokud se tedy mluví o průměrné mzdě, hovoří se o zaměstnancích soukromého sektoru.

K vypočítání výše platu se používá takzvaných platových tabulek. Každý státní zaměstnanec je zařazen do určité platové třídy, které se rozlišují podle druhu povolání. Dále je mu přidělen určitý stupeň, který zohledňuje započitatelnou dobu praxe, tedy jak dlouho již člověk ve státním sektoru pracuje. Platových tříd je 16, stupňů 14. Platy jsou tedy fixně dány podle několika faktorů.

Více informací >>