Lidé s nadstandardními příjmy zaplatí letos na solidární dani při stejně vysokém příjmu v letech 2019 a 2020 méně na dani z příjmu fyzických osob. Podívejme se na výpočet solidární daně v příkladech.

Solidární daň Solidární zvýšení daně je 7 procent z kladného rozdílu mezi:

a) Součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 v příslušném zdaňovacím období a

b) 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.

Více informací >>